Vloga za prijavo (rednega, podaljšanega ali izrednega) obratovalnega časa obrata ali kmetije

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku