Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica Zdenka Repe
  • Podpredsednik Primož Pretnar
  • Član Boštjan Komar
  • Član Pavel Jakopič
  • Član Dušan Bremec

Mandatno obdobje 2018 do 2022

16.03.2020 ob 15.00