Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Edvard Torkar
  • Podpredsednik, Pavel Jakopič
  • Član, Dominik Piber
  • Član, Jakob Por
  • Član, Uroš Soklič

Mandatno obdobje 2018 do 2022

18.11.2020 ob 16.00
09.11.2020 ob 15.30
16.03.2020 ob 15.30