Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Edvard Torkar
  • Podpredsednik Pavel Jakopič
  • Član Dominik Piber
  • Član Jakob Por
  • Član Uroš Soklič

Mandatno obdobje 2018 do 2022

16.03.2020 ob 15.30