Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Janez Kolenc
  • Podpredsednik Urban Jan
  • Član Primož Pretnar
  • Član Pavel Jakopič
  • Član Ivan Ratek

Povezane objave

Mandatno obdobje 2018 do 2022

22.05.2020 ob 14.30
18.05.2020 ob 16.00
13.03.2020 ob 15.00
18.02.2020 ob 08.00
22.01.2020 ob 16.00
16.09.2019
23.08.2019
05.06.2019
15.04.2019
05.04.2019
07.01.2019 ob 15.00