Domov Organi občine Občinski svet Statutarno pravna komisija

Statutarno pravna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Janez Poklukar st.
  • Podpredsednica Danijela Mandeljc
  • Član Urban Jan

Mandatno obdobje 2018 do 2022

13.03.2020 ob 14.00