Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik Ivan Ratek
  • Podpredsednica Zdenka Repe
  • Članica Danijela Mandeljc
  • Član Bojan Jakopič
  • Članica Janja Hvala

Mandatno obdobje 2018 do 2022

17.03.2020 ob 15.00